30 maja br. w wigilię Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zmarł śp. ks. prałat Józef Bednarczyk – kapłan pochodzący z naszej parafii.

Eksporta w piątek, 1 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w Głojscach (Diecezja Rzeszowska, gm. Dukla). Pogrzeb w sobotę, 2 czerwca 2018 r. o godz. 12.30 w Górkach.

Ksiądz Józef Bednarczyk mieszkał po przejściu na emeryturę w Domu Księży Seniorów w Rzeszowie. Dopóki pozwalało mu zdrowie aktywnie wspierał innych kapłanów w pracy, w różnych parafiach. – glojsce.pl

Święcenia kapłańskie przyjął 10.05.1956 r. w Przemyślu.
W latach 1972-2003 był proboszczem parafii Głojsce.