Pieśń „Veni, veni Emmanuel” w wykonaniu Scholi Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka” w Krakowie, do której należy nasz parafianin Gracjan.

Przyjdź Emmanuelu, Jasny Wschodzie poranka, otwórz bramy Kluczu Dawida, poprowadź słuszną drogą Mądrości Boża.
W drugiej części Adwentu wypatrujemy narodzin Pana. Wspominając zbawcze wydarzenia przyzywamy Mesjasza, który wybawi swój lud.
Niech nasze serca staną się Betlejemską grotą, w której narodzi się Nieogarniony.
Śpiewajmy i głośmy, że Pan jest blisko.
Ergo est- przyjdę jutro!

źródło: Facebook Scholi Beczkowej
1. Veni, veni Emmanuel, * captivum solve Israel, * qui gemit in exsilio, * privatus Dei Filio.
Refren: Gaude, gaude, Emmanuel * nascetur pro te, Israel.
2. Veni, veni, Rex Gentium, * veni, Redemptor omnium, * ut salvas tuos famulos * peccati sibi conscios. Ref.
3. Veni, veni o Oriens, * solare nos adveniens, * noctis depelle nebulas, * dirasque mortis tenebras. Ref.
4. Veni, Clavis Davidica, * regna reclude caelica, * fac iter tutum superum, * et claude vias inferum. Ref.
5. Veni, o Iesse Virgula, * ex hostis tuos ungula, * de specu tuos tartari * educ et antro barathri. Ref.
6. Veni, veni, Adonai, * qui populo in Sinai * legem dedisti vertice * in maiestate gloriae. Ref.
7. Veni, o Sapientia, * quae hic disponis omnia, * veni, viam prudentiae * ut doceas et gloriae. Ref.
Śpiewnik ks. Siedleckiego (wyd. XLI)