W niedzielę, 21 października 2018 r., Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio, w imieniu Ojca Świętego Franciszka, dokonał uroczystego ogłoszenia podniesienia Kolegiaty pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie do godności Bazyliki Mniejszej.

Przedstawiciela Ojca Świętego w Polsce powitał Metropolita Przemyski, abp  Adam Szal, przypominając również znaczenie Bazyliki jako miejsca, które ma na celu chwałę Trójjedynego Boga. Następnie bp Stanisław Jamrozek odczytał Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dla Archidiecezji Przemyskiej, w którym czytamy:


Wychodząc naprzeciw prośbie Jego Ekscelencji Najczcigodniejszego Księdza Adama Szala, Arcybiskupa Przemyskiego, wyrażonej w piśmie z dnia 10 stycznia 2017 roku, w którym przedłożył prośby i pragnienia duchowieństwa i wiernych, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy szczególnych uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego FRANCISZKA, podnosi kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie do tytułu i godności Bazyliki Mniejszej, nadając wszystkie prawa i przywileje liturgiczne przysługujące mu zgodnie ze zwyczajem, przy zachowaniu obowiązujących przepisów Dekretu „O Tytule Bazyliki Mniejszej” ogłoszonego dnia 9 listopada 1989 roku.


Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio. Obok niego przy ołtarzu stali trzej przemyscy biskupi oraz ordynariusz rzeszowski, bp Jan Wątroba oraz liczni kapłani Archidiecezji Przemyskiej.

Abp Salvatore Pennacchio w homilii zwrócił uwagę najpierw na rozumienie świątyni w Biblii, a następnie wyjaśnił, jakie są zobowiązania i przywileje kościoła, który staje się Bazyliką Mniejszą. Wymagane jest m.in. wzorowe sprawowanie liturgii, większy dostęp do sakramentu pokuty oraz wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, a przywilejem jest choćby możliwość zyskania odpustu zupełnego w wyznaczonych dniach. – Warto więc często tu uczęszczać i powtarzać za Apostołem Piotrem: „Panie, dobrze, ze tu jesteśmy”. Dlatego podziękujmy dziś Jezusowi za cud Taboru. Niech ten cud dokonujący się na ołtarzu będzie źródłem naszej nieustannej przemiany zdążającej do doskonałości i świętości życia – podsumował abp Salvatore.

Przed błogosławieństwem biskupi oraz proboszcz Brzozowskiej Bazyliki, ks. Franciszek Goch, podpisali na ołtarzu akt upamiętniający nadanie Kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie tytułu Bazyliki Mniejszej, po czym wszyscy odśpiewali hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.

Fotorelacja z Uroczystości Ustanowienia Bazyliki Mniejszej w Brzozowie

Fotorelacja z Uroczystości Konsekracji Ołtarza w Bazylice Mniejszej w Brzozowie 

tekst: przemyska.pl