W tym roku w naszej parafii procesja z okazji Bożego Ciała udała się w kierunku Humnisk. Pierwszy ołtarz był u rodziny Beaty i Jana Futymów, kolejny u rodziny Urszuli i Adama Sobolaków, trzeci ołtarz u rodziny Agnieszki i Janusza Fuksów, natomiast ostatni przy drewnianym kościele.

Fotografie: OSP Górki

Boże Ciało w Górkach, 20.06.2019.

Opublikowany przez Sołtys Sołectwa Górki Mateusz Bednarczyk Czwartek, 20 czerwca 2019