W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski i jednocześnie w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja o godzinie 11:00 w naszym kościele parafialnym była sprawowana Msza św. w intencji Ojczyzny oraz w intencji strażaków z racji przypadającego na dzień 4 maja wspomnienia św. Floriana, który jest patronem strażaków, hutników i kominiarzy.

Po sumie nastąpiło przejście na czele ze sztandarem Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach pod pomnik „Niepodległości”. W trakcie przejścia odmawiano Litanię Narodu Polskiego, następnie został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Po hymnie głos zabrał Sołtys Sołectwa Górki pan Mateusz Bednarczyk, który w swoim wystąpieniu poruszył kwestie historyczne i przybliżył zebranym okoliczności towarzyszące uchwaleniu w 1791 roku pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. Na końcu przemówienia podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości.
Kolejnym punktem obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja było złożenie kwiatów pod pomnikiem przez poszczególne delegacje.