Przed nami wyjątkowy i szczególny czas – Triduum Paschalne, które będzie przeżywane w dobie panującego zagrożenia spowodowanego koronawirusem. Sytuacja związana z zachowaniem wszelkich środków ostrożności podczas panującej pandemii – w tym także ograniczenia dostępu do uczestnictwa w liturgii – wymaga tym bardziej, aby ten święty czas przeżyć głęboko, odkryć sens życia, odzyskać nadzieję i wiarę.

Wielki Czwartek

Liturgią Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy celebrowanie Świętego Triduum Paschalnego. Ta jedna uroczystość, trwająca trzy dni, stanowi centrum roku liturgicznego.

W Wielki Czwartek, nasze myśli kierujemy do Wieczernika, gdzie nasz Pan ustanowił sakrament Eucharystii. W niej zawiera się cała tajemnica naszego odkupienia. W każdej Mszy świętej uczestniczymy bowiem w tej samej Ofierze i Uczcie Chrystusa. Dziś także wyrażamy naszą wdzięczność Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi, za dar sakramentu kapłaństwa, ustanowionego w służbie Eucharystii i innych sakramentów.

W związku z Zarządzeniem Metropolity Przemyskiego JE Abp. Adama Szala z dnia 25 marca 2020 r., L.dz. 462/021/2020

Pomija się w tej liturgii procesję z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, a Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum.

Na zakończenie celebracji nastąpi obnażenie ołtarza. Obnażony ołtarz jest symbolem Chrystusa, który został odarty z szat. Jednocześnie jest to znak, że w Wielki Piątek i Wielką Sobotę Kościół nie sprawuje Najświętszej Ofiary.

O godzinie 18:00 transmisja z naszej świątyni Mszy Wieczerzy Pańskiej.

Wielki Piątek

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Najświętszej Ofiary, ale upamiętnia mękę i śmierć Zbawiciela. Liturgia Męki Pańskiej składa się z czterech części: liturgii słowa, uroczystej Modlitwy powszechnej, adoracji krzyża i komunii świętej. W tym roku w Modlitwie powszechnej należy dodać następujące wezwanie (po 9, a przed 10):

„Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei.” Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan modli się: „Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, † przyjmij modlitwy, które składamy za chorych braci i siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku przenosi się Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Uwielbiajmy naszego Pana, obecnego w Chlebie eucharystycznym, który dla nas i dla naszego zbawienia umarł na drzewie krzyża. W tym dniu możliwość adoracji Chrystusa w Bożym Grobie do północy (w kościele może przebywać jednocześnie pięć osób).

Cześć krzyżowi oddajemy, wykonując ukłon lub przyklęknięcie. Bezwzględnie unikajmy jego dotykania oraz całowania.

O godzinie 18:00 transmisja z naszej świątyni Liturgii Męki Pańskiej poprzedzonej Drogą Krzyżową. Następnie Gorzkie żale.

Wielka Sobota

W tym dniu, podobnie jak w Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Najświętszej Ofiary. Trwamy w adoracji Chrystusa w Bożym Grobie. Świątynia będzie otwarta cały dzień (w kościele może przebywać jednocześnie pięć osób).

W tym roku nie organizujemy tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Proszę wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu.

Wielkanoc (Wigilia Paschalna)

Tę liturgię św. Augustyn określił mianem „Matki wszystkich świętych wigilii”. Wigilia oznacza czuwanie, tak jak kiedyś Izraelici przeżywali noc czuwania w Egipcie, tak my dzisiaj czuwamy, oczekując spotkania ze Zmartwychwstałym.

Ta celebracja składa się z następujących części: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej oraz liturgii eucharystycznej.

Liturgię rozpoczniemy od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale. Następnie zostanie zapalony paschał – symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Na paschale znajdują się specjalne znaki i data, przypominające, że zmartwychwstały Chrystus działa także dzisiaj i dalej prowadzi zbawcze dzieło.

Potem będziemy słuchać orędzia wielkanocnego, czyli Exultetu, starożytnego hymnu na cześć Chrystusa zmartwychwstałego. Wychwalać w nim będziemy wielkość Boga, przywołując wydarzenia z historii zbawienia.

Drugą część dzisiejszej celebracji stanowi liturgia słowa. Teksty biblijne przypomną nam ważne wydarzenia z historii zbawienia. Pierwszym jej akcentem jest opis stworzenia świata. Ten symboliczny obraz odczytujemy w kontekście zmartwychwstania Chrystusa, które czyni nas nowym stworzeniem. Kolejnym wydarzeniem, które stanowi szczególną interwencję Boga, jest cudowne przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. W tym obrazie odnajdujemy zapowiedź sakramentu chrztu. Bóg wodami morza zniszczył Egipcjan i zakończył niewolę narodu wybranego, podobnie wodą chrztu wybawia nas z niewoli grzechu.

W starotestamentalnych proroctwach odnajdujemy zapowiedź nowego przymierza, które stało się faktem przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Wszystkie starotestamentalne teksty odczytujemy w świetle Chrystusa zmartwychwstałego, dlatego zapalony pozostał jedynie paschał.

Po czytaniach ze Starego Testamentu nastąpi śpiew hymnu Chwała na wysokości Bogu. Następnie po modlitwie kapłana usłyszymy słowo Boże z Nowego Testamentu. Pierwszym będzie tzw. epistoła, fragment Listu do Rzymian, w którym św. Paweł przypomina, że przez chrzest wszyscy mamy udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Z kolei w Ewangelii usłyszymy o niewiastach, które odnajdują pusty grób i dowiadują się od anioła, że Pan żyje.

Proklamacja Ewangelii zostanie poprzedzona uroczystym śpiewem wielkanocnego Alleluja.

Trzecią częścią celebracji jest liturgia chrzcielną. W tym roku należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzciel­ne.

Ostatnią częścią Wigilii Paschalnej jest liturgia eucharystyczna. Przyniesione do ołtarza chleb i wino staną się mocą Ducha Świętego szczególnym znakiem obecności Tego, który żyje i nieustannie działa w swoim Kościele. W każdej Eucharystii uobecnia się w sakramentalnych znakach nie tylko Jego męka i śmierć, ale także zmartwychwstanie.

O godzinie 19:00 transmisja z naszej świątyni Wigilii Paschalnej.

Niedziela Zmartwychwstania

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Ewangelię poprzedza śpiew sekwencji wielkanocnej. Ten poetycki utwór przypomina o zwycięstwie Chrystusa nad nieprzyjacielem Boga i człowieka. Przywołuje także świadectwo Marii Magdaleny, która spotkała zmartwychwstałego Pana. Ostatnie słowa Sekwencji „O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy” stanowią szczególną prośbę skierowaną do naszego Zbawiciela.

W tym roku nie będzie procesji rezurekcyjnej. Msze święte o godz. 6:00, 11:00 i 16:00. Na Woli Góreckiej o godz. 9:30.

Transmisja będzie przeprowadzona z Mszy św. o godz. 11:00.

Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy

Msze święte o godz. 6:00, 11:00 i 16:00. Na Woli Góreckiej o godz. 9:30.

Transmisja będzie przeprowadzona z Mszy św. o godz. 11:00.