Świece Caritas

W naszych kościołach na stolikach darów ofiarnych znajdują się świece Caritas, które możemy nabyć i złożyć ofiarę do skarbonki na Dzieło Wigilijnej Pomocy Dzieciom.