Pożegnanie Księdza Proboszcza Stanisława Curzytka

Po 46 latach kapłaństwa i 11 latach posługi w naszej parafii, nadszedł dla ks. Stanisława Curzytka czas zasłużonego odpoczynku na kapłańskiej emeryturze. Podczas uroczystej sumy w niedzielę 11 sierpnia br. miało miejsce podziękowanie całej wspólnoty parafialnej księdzu proboszczowi za jego pracę pośród nas.