Pomoc dla Ukrainy

Pomoc na rzecz uchodźców wymaga zaangażowania wielu sił ludzkich, ale także wsparcia materialnego i rzeczowego. Ważna jest każda forma pomocy i międzyludzkiej solidarności. Dlatego też zwracamy się do Wszystkich ludzi dobrej woli o wrażliwość, otwartość serca i konkretną pomoc.