Różaniec

Odpusty dla zmarłych w listopadzie

W listopadzie możemy zyskiwać darowanie kar doczesnych dla dusz czyścowych i skrócić tym samym ich cierpienie – szczególnie pierwsze dni tego miesiąca stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych.

Stolica Apostolska: odpust dla wiernych zmarłych – przez cały listopad

Penitencjaria Apostolska potwierdza i przedłuża na cały listopad 2021 roku wszystkie dobrodziejstwa duchowe już udzielone 22 października 2020 roku Dekretem Prot. nr 791/20/I, na mocy którego, ze względu na pandemię „Covid-19”, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych zostały przedłużone na cały listopad 2020 roku – czytamy w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej opublikowanym 28 października br.