Informacja dot. utrzymania porządku na cmentarzu

Dbajmy o porządek na cmentarzu, a także w jego obrębie. Ponownie apeluję do parafian, aby lekkomyślnie nie napełniać kontenera przed cmentarzem. Mieszkańcy parafii mogą zabrać wypalone wkłady czy znicze, aby je przekazać jako odpady komunalne. Absolutnie zabrania się palenia plastików przed cmentarzem!