Chrzest św.

 1. Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym rodziców. Jeśli gdzie indziej, konieczna jest zgoda swojego proboszcza.
 2.  Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni wcześniej. W kancelarii należy przedłożyć:
  • akt urodzenia dziecka,
  • metrykę ślubu kościelnego (jeśli ślub zawarty był w innej parafii),
  • jeżeli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii, należy dostarczyć stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania,
  • dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania),
  • przed chrztem rodzice chrzestni (będący spoza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii zamieszkania o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
 3. Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:
  • ukończyła 16. rok życia,
  • przyjęła Sakrament Bierzmowania,
  • bez przeszkód przystępuje do sakramentów św.,
  • jest katolikiem i żyje zgodnie ze wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa,
  • jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej.
 4. Rodzicem chrzestnym nie może być osoba, która:
  • żyje w związku niesakramentalnym,
  • nie uczęszcza na katechezę (dot. młodzieży),
  • prowadzi gorszący tryb życia,
  • jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 5. Rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, a w dniu chrztu – do Komunii św.
 6. Przy chrzcie św. asystują zarówno rodzice, jak i chrzestni.
 7. Do kościoła przychodzimy odpowiednio wcześniej.
 8. Gdyby chrzest św. miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym
  poinformować kapłana.

Małżeństwo

 1. Wymagane jest ukończenie 18. roku życia dla obojga narzeczonych.
 2. Miejscem zawarcia Sakramentu Małżeństwa jest parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej (lub narzeczonego), gdzie dopełnia się formalności przedślubnych. Jeśli w innej parafii, należy mieć zgodę swojego proboszcza.
 3. Termin ślubu z konkretną godziną dobrze jest odpowiednio wcześniej uzgodnić.
 4. Trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa należy umówić się na rozmowę kanoniczno-duszpasterską.
 5. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedślubnego i do wygłoszenia zapowiedzi:
  • dowód osobisty,
  • Świadectwo Chrztu św. (dotyczy osoby ochrzczonej poza parafią – z datą z okresu ostatnich trzech miesięcy),
  • Świadectwo Bierzmowania (dotyczy osoby bierzmowanej poza parafią, kiedy nie ma adnotacji na Świadectwie Chrztu św.),
  • ostatnie świadectwo nauki religii w szkole,
  • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarciu małżeństwa,
  • ubiegający się o powtórne zawarcie Małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka (wystawiony w parafii zgonu),
  •  w przypadku zaistnienia przeszkody należy dostarczyć dokument z Kurii Metropolitarnej (dyspensę).
 6. Należy dostarczyć również:
  • dane świadków ślubu,
  • poświadczenie odbytych dwóch spowiedzi przedślubnych,
  • Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej, katechezy przedślubnej dla narzeczonych,
  • Świadectwo wygłoszenia zapowiedz z parafii, do której była przekazana “Prośba o wygłoszenie zapowiedzi”,
 7. Formalnością, mającą wymiar społeczny, jest także ogłoszenie tzw. zapowiedzi przedmałżeńskich – w naszej parafii jest praktykowane zamieszczenie informacji w ogłoszeniach parafialnych, które są odczytywane w niedzielę, wywieszane w gablocie i publikowane w Internecie.
 8. Jeżeli narzeczeni zamierzają zaprosić na Mszę Świętą ślubną fotografa lub kamerzystę powinni wcześniej upewnić się, że posiada on dokument ukończenia kursu uprawniający do filmowania podczas uroczystości kościelnych.
 9. Za stronę muzyczną liturgii odpowiada pan organista, stąd wszelkie propozycje muzyczne narzeczeni powinni wcześniej z nim uzgodnić.
 10. W tygodniu poprzedzającym ceremonię narzeczeni zostaną zapoznani z obrzędem zawarcia Sakramentu Małżeństwa, kapłan wyjaśni przebieg liturgii.

Dokładne informacje można uzyskać w kancelarii (lub telefoniczne) w godzinach urzędowania.
Dane kontaktowe