Po 46 latach kapłaństwa i 11 latach posługi w naszej parafii, nadszedł dla ks. Stanisława Curzytka czas zasłużonego odpoczynku na kapłańskiej emeryturze. Podczas uroczystej sumy w niedzielę 11 sierpnia br. miało miejsce podziękowanie całej wspólnoty parafialnej księdzu proboszczowi za jego pracę pośród nas.

Uroczystą sumę z ks. Stanisławem Curzytkiem koncelebrowali ks. prałat Wojciech Bukowiński i ks. dr Jan Koc z Niechobrza.

W swoim przemówieniu Sołtys Sołectwa Górki pan Mateusz Bednarczyk dziękował za udzielone sakramenty święte, za głoszone Słowo Boże i za włożoną troskę w sprawy materialne parafii.

[Dziękujemy] za to, że nauczałeś o Bogu i Kościele. Dziękujemy za Twoją modlitwę za nas, za każde wygłoszone słowo, które przemieniało serca, za każde napomnienie, które było początkiem nawrócenia.

Jako proboszcz troszczyłeś się także o sprawy materialne naszej parafii. Dzięki Księdza staraniom nasza świątynia przez te lata była upiększana. Zwieńczeniem wszystkiego było dokończenie budowy wieży kościelnej.

Mateusz Bednarczyk, Sołtys Sołectwa Górki

W imieniu Liturgicznej Służby Ołtarza, a szczególnie w imieniu „ekipy dekoracyjnej” dziękował Gracjan Osiadły.

Wiele sytuacji przychodzi w tej chwili do głowy, wszystkie je będziemy długo pamiętać. Dziękujemy za Księdza podejście do nas, za to że zawsze potrafiłeś poprawić humor, powiedzieć miłe słowo. Jednocześnie przepraszamy, za nasze potknięcia, za stłuczone ampułki, rozlany olej do świec zbyt głośne bicie w gong.

Dziękuję szczególnie ja, że akceptował Ksiądz moje często nowatorskie pomysły dotyczące świątecznych wystrojów. Nigdy nie stawiał Ksiądz oporu, zawsze chętnie pomagał, przez co mogliśmy na chwałę Boga czynić rzeczy piękne. Każda z dekoracji była dla nas szczególna, bo
wkładaliśmy w nią całe swoje serca.

Reasumując, chcemy wykrzyczeć Księdzu głośne „Dziękujemy”. Dziękujemy, przepraszamy i prosimy. Prosimy aby Ksiądz nigdy o nas nie zapomniał, bo my o Księdzu nie zapomnimy!

Gracjan Osiadły

W imieniu wszystkich grup duszpasterskich działających przy naszej parafii głos zabrał Adrian Jonarski.

Dzisiaj dziękujemy Bogu, że postawił na naszej drodze wspaniałego kapłana oddanego Bogu i życzliwego ludziom, energicznego w działaniu, rozmodlonego, otwartego na potrzeby innych i służącego pomocą. Prawdziwego Ojca i Pasterza parafii.

Przewielebny Księże Proboszczu, w Księdze Koheleta czytamy: „wszystko ma swój czas”. Ale gdy jeden etap życia się kończy, to kolejny się rozpoczyna. Na ten nowy czas życzymy entuzjazmu, by nie tracić smaku kapłaństwa, by wciąż patrzeć na ludzi ciepło i wyrozumiale, nadal wzmacniać w nich wiarę, nadzieję i dobroć. Siły, by porywać się na nowe cele, realizacji osobistych planów. Życzymy także zdrowia i wielu łask Bożych oraz opieki Matki Najświętszej.

Adrian Jonarski

fotografie: Jacek Oleniacz