W Górkach odbyły się uroczystości pogrzebowe ś.p. ks. prałata Józefa Bednarczyka – kapłana pochodzącego z naszej parafii. Dzień wcześniej miała miejsce eksporta w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Głojscach – parafii, której ś.p. ks. Józef poświęcił 31 lat swojego kapłańskiego życia. Zgodnie z wolą zmarłego ciało zostało złożone na góreckim cmentarzu parafialnym. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup senior diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny.

Homilię wygłosił ks. Wiesław Bednarz – proboszcz parafii Hermanowa. Słowa pożegnania wypowiedział proboszcz parafii Głojsce ks. Janusz Kunior, przedstawił także trudności, z którymi jako pierwszy proboszcz Głojsc zmagał się ś.p. ks. Bednarczyk.

Ksiądz prałat Józef Bednarczyk swą duszpasterską pracę w Głojscach rozpoczął 02.07.1972 r. Od chwili objęcia parafii wytrwale i z poświęceniem pracował dla dobra społeczności, w której się znalazł. Szczególnie zabiegał o trzeźwość w parafii. (…) Ksiądz Bednarczyk podjął dalsze prace przy rozbudowie kościoła, jego wystroju wewnętrznego i zewnętrznego. Wynikiem pracy i starań wybudowano plebanię, dzwonnicę, założono cmentarz i wybudowano kaplicę cmentarną. Ksiądz Józef Bednarczyk po przejściu na emeryturę mieszkał w Domu Księży Seniorów w Rzeszowie. Dopóki pozwalało mu zdrowie aktywnie wspierał innych kapłanów w pracy, w różnych parafiach. — glojsce.pl