Podziękowanie Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Górki

Dziękuję wszystkim, którzy przekazali 1 % podatku na Stowarzyszenie. Zebrana kwota to 1600 zł, która zostanie przekazana panu Organiście. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu potrzebnego w organizacji koncertów Chóru Parafialnego „Lumen Christi”.