I Bal Wszystkich Świętych

Pierwszy raz w naszej miejscowości został zorganizowany z inicjatywy: Szkoły Podstawowej w Górkach, Rady Rodziców SP, Sołtysa Sołectwa Górki, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach oraz Proboszcza Parafii Górki „Bal Wszystkich Świętych”. Wydarzenie to stanowi doskonałą alternatywę dla anglosaskiego „Halloween”.

Dzień Patrona Powiatu Brzozowskiego bł. Jerzego Popiełuszki

We czwartek 17 października w brzozowskiej bazylice kolegiackiej Mszą świętą koncelebrowaną przez ks. prałata Franciszka Gocha – Dziekana Dekanatu Brzozowskiego, ks. prałata Wojciecha Bukowińskiego, ks. Piotra Sobolaka i ks. Tomasza Ruszela, który wygłosił homilię, rozpoczęły się coroczne obchody Dnia Patrona Powiatu Brzozowskiego – bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Pożegnanie Księdza Proboszcza Stanisława Curzytka

Po 46 latach kapłaństwa i 11 latach posługi w naszej parafii, nadszedł dla ks. Stanisława Curzytka czas zasłużonego odpoczynku na kapłańskiej emeryturze. Podczas uroczystej sumy w niedzielę 11 sierpnia br. miało miejsce podziękowanie całej wspólnoty parafialnej księdzu proboszczowi za jego pracę pośród nas.