W związku z różnymi plotkami i pomówieniami dotyczącymi sprzedaży działki budowlanej dla Pana Organisty, pragnę wyjaśnić i równocześnie poinformować, że taka decyzja była podjęta za zgodą Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i przedstawicielami Rady Duszpasterskiej.

Moim zamierzeniem było zakończenie pokrycia dachu kościelnego i kostki brukowej przed kościołem. Inwestycje te miały być pokryte za otrzymane pieniądze ze sprzedaży gruntów bez obciążania parafian.

Stało się jednak inaczej, a moje dobre zamierzenia dla parafii zostały zniweczone przez wytworzenie złej atmosfery w parafii i donos do Kurii dot. pieniędzy za działkę. Wobec tych niewłaściwych pomówień, Kuria Metropolitalna przejęła tymczasowo wszystkie pieniądze za działkę, a tym samym wstrzymano moje plany gospodarcze, ze szkodą dla naszej wspólnoty parafialnej: był już zamówiony materiał i wykonawca do pokrycia dachu kościelnego. Wszystko jednak musiało być odwołane.

Ks. Stanisław Curzytek
Proboszcz Parafii

Informacja Kurii:

Kuria Metropolitalna w Przemyślu informuje, że należność ze sprzedaży działki o powierzchni 17 arów – kwota 58 000 zł, została przekazana na rachunek bankowy Kurii. Ponadto Kuria informuje, że całość pozyskanej kwoty ze sprzedaży działki, będzie przekazana nowo mianowanemu proboszczowi po urzędowym objęciu funkcji.