W listopadzie możemy zyskiwać darowanie kar doczesnych dla dusz czyścowych i skrócić tym samym ich cierpienie – szczególnie pierwsze dni tego miesiąca stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych.

Jak zyskać odpust zupełny za dusze czyścowe?

 1. Od południa w Uroczystość Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny podczas nawiedzenia świątyni należy:
  • odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga,
  • być w stanie łaski uświęcającej (spowiedź sakramentalna, brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, Komunia św.),
  • odmówić modlitwę w intencji Ojca Świętego.
 2. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. W pozostałych dniach roku odpust ten jest cząstkowy.
  • warunki zyskania odpustu są takie same jak w pkt. 1.,
  • odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.

Odpust zupełny zapewnia darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych należnych za grzechy, odpuszczonych już co do winy w sakramencie pokuty. Uzyskanie odpustu zupełny dla siebie pozwala uniknąć kar czyśćcowych, zaś otrzymanie odpustu za zmarłych ratuje dusze z czyśćca. Odpust cząstkowy natomiast zapewnia częściowe darowanie człowiekowi przez Boga kar doczesnych.

misyjne.pl
Radio Fara