Na terenie góreckiej parafii znajdują się aż trzy świątynie: kościół drewniany, murowany – parafialny oraz filialny w przysiółku Wola Górecka.

Kościół drewniany

Kościół drewniany

Zbudowany jest z belek kładzionych na zrąb i pokrytych z zewnątrz deskami. Nawę główną przecina niższy od niej transept, tworzący na linii wschód-zachód dwie kaplice. Świątynia ma dwuspadowy dach, pokryty blachą. Taki sam daszek pokrywa południową kruchtę. Nad przecięciem nawy z transeptem znajduje się ośmioboczna wieżyczka sygnaturki.

Na wartość zabytkową kościoła składa się krucyfiks ludowy z przełomu XXIX/XX w., feretron rokokowy z drugiej połowy XVIII w. z obrazem dwustronnym Matki Bożej Szkaplerznej i św. Zofii z córkami (przeniesiony z kościoła w Humniskach). Z drugiej połowy XVIII w. pochodzą trzy lichtarze (jeden z brązu, dwa mosiężne), trzy ramki drewniane oraz bogato rzeźbione, pozłacane kanony rokokowe (przywiezione ze Śląska po II Wojnie Światowej).

Świątynia ta jest systematycznie rewitalizowana ze środków pozyskanych m. in. od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego oraz ze środków własnych.

Kościół jest wpisany do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa: nr rej.: A-606 z 22.05.1995 r. Niektórzy twierdzą, że jest to ostatni drewniany kościół zbudowany w Polsce przed II WŚ.

Obecnie świątynia ta wykorzystywana jest jako kaplica przedpogrzebowa.

Kościół parafialny

Kościół parafialny

wizualizacja-kosciola
Komputerowa wizualizacja kościoła.

Budowę nowej świątyni rozpoczęto w 1996 r. wg projektu inż. Ruben Bardanaszwiliego. Większość prac budowlanych zakończono w 2005 r., jednak budowa wieży została ukończona w maju 2018 r.

fot. J. Oleniacz


Kościół filialny

Kościół filialny w Woli Góreckiej

W latach ’90. XX w. mieszkańcy przysiółka Wola Górecka podjęli się budowy kościoła filialnego pw. MB Nieustającej Pomocy. Świątynię budowano w latach 1994-1996 wg projektu architekta Ludwika Grzybowskiego z Leska. Środki na ten cel pochodziły zarówno ze składek parafian, jak też ze zbiórek organizowanych w okolicznych miejscowościach. Kościół jest wybudowany na planie prostokąta, ma  15 m długości i 10 m szerokości. Świątynię poświęcił 8 września 1996 r. ks. bp Stefan Moskwa.

W sierpniu 2012 r. rozpoczęło się malowanie wnętrza kościoła filialnego. Polichromię w tym kościele z obrazami Tajemnic Światła wykonał artysta z Siepietnicy k/Jasła pan Stanisław Gąsior wraz ze swoim bratem. Prace trwały ponad miesiąc.