Pierwszy raz w naszej miejscowości został zorganizowany z inicjatywy: Szkoły Podstawowej w Górkach, Rady Rodziców SP, Sołtysa Sołectwa Górki, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach oraz Proboszcza Parafii Górki „Bal Wszystkich Świętych”. Wydarzenie to stanowi doskonałą alternatywę dla anglosaskiego „Halloween”.

Ze względu na przypadającą 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych dzieci z oddziału przedszkolnego i klas 0-IV w sobotę 26 października brały udział w zorganizowanym balu. Impreza ta oprócz charakteru zabawy, pomaga przybliżać najmłodszym postacie błogosławionych i świętych.

Dzieci mogły się cieszyć również z upominków ufundowanych przez Radnego Rady Miejskiej w Brzozowie pana Krzysztofa Bednarczyka i panią Marlenę Piotrowską.

Podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego niecodziennego wydarzenia. Oprócz wyżej wymienionym organizacjom i osobom składamy serdeczne „Bóg zapłać” paniom z obsługi szkoły, paniom które przygotowały dekoracje na sali oraz obsłudze nagłośnienia.