Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej przy naszej parafii wznowiła swoją działalność w czerwcu 2015 r. Wtedy to, odwiedziła nas siostra Józefa ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej ze Strachociny i w porozumieniu z ówczesnym księdzem proboszczem zainicjowała naszą działalność. 

Obecnie Wspólnota liczy 10 osób. Regularnie w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywają się nasze spotkania formacyjne z księdzem proboszczem – parafialnym opiekunem Rycerstwa Niepokalanej. Każde spotkanie poprzedzone jest Mszą Świętą. Podczas tych spotkań towarzyszy nam wspólna modlitwa i śpiew pieśni ku czci Matki Bożej. Omawiane są sprawy bieżące, dotyczące wspólnoty oraz podejmowana stała formacja, oparta na materiałach opracowanych przez ojców franciszkanów z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. 

Przedstawiciele naszej wspólnoty brali udział w Diecezjalnych Zjazdach Rycerstwa Niepokalanej odbywających się w m.in. w Strachocinie oraz Pielgrzymkach MI Archidiecezji Przemyskiej do sanktuariów Maryjnych. Niektórzy wędrowali pieszo do miejsc w szczególny sposób poświęconych Matce Bożej tj.: Częstochowa, Kalwaria Pacławska, Stara Wieś. Należy wspomnieć również, że nasza wspólnota współpracuje na bieżąco z siostrami Franciszkankami Rycerstwa Niepokalanej ze Strachociny.

Członkowie Rycerstwa Niepokalanej uczestniczą również w życiu parafii poprzez: 

  • organizowanie corocznych pielgrzymek m.in. do Sanktuarium św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bliznem, Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej, by uczcić św. Ritę
  • organizowanie czuwań modlitewnych w święto Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej – 8 grudnia, w celu wyrażenia swojej miłości i oddania Niepokalanemu Sercu Maryi
  • udział w Nabożeństwach Fatimskich odbywających się w naszej parafii każdego 13. dnia miesiąca począwszy od maja do października.

Należąc do tej Wspólnoty pragniemy realizować cel Rycerstwa Niepokalanej, którym jest zdobycie dla Niepokalanej jak najwięcej dusz, bo „(…) gdzie Ona zakróluje, tam wnet umysły jaśnieją, serca oczyszczają się z grzechu, a szczęście prawdziwe, czyste, święte płynące z Najświętszego Serca Jezusowego zagości.” 

Pielgrzymka do parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej.