Skład Rady Duszpasterskiej

 1. Wojciech Bania
 2. Krzysztof Bednarczyk
 3. Grzegorz Florek
 4. Maria Florek
 5. Piotr Futyma
 6. Tadeusz Grela
 7. Lesław Jonarski
 8. Mateusz Mazur
 9. Grzegorz Ostrowski
 10. Wojciech Sobolak
 11. Irena Wójcik
 12. Ksiądz Proboszcz Tomasz Ruszel – z urzędu

Skład Rady Duszpasterskiej przy kościele filialnym

 1. Beata Bobola
 2. Kazimierz Ciepiela
 3. Helena Florczak
 4. Irena Florczak
 5. Walerian Kędra
 6. Michał Krynicki
 7. Ryszard Stankiewicz
 8. Edwin Surowiak
 9. Janina Zając
 10. Ksiądz Proboszcz Tomasz Ruszel – z urzędu

Skład archiwalny

Skład Rady Duszpasterskiej

 1. Marian Cecuła
 2. Teresa Dudek
 3. Lesław Florczak
 4. Małgorzata Florek
 5. Maria Florek
 6. Kazimierz Gerlach
 7. Helena Osiadły
 8. Grzegorz Ostrowski
 9. Agata Pięta
 10. Józef Piotrowski
 11. Wiesław Ruchlewicz
 12. Józef Wiszyński
 13. Ksiądz Proboszcz Stanisław Curzytek – z urzędu

Skład Komitetu Budowy Wieży

 1. Wojciech Bania
 2. Grzegorz Florek
 3. Jan Florek
 4. Jan Futyma
 5. Mieczysław Graboń
 6. Tadeusz Grela
 7. Jan Kowalczyk