Podczas uroczystej sumy w niedzielę 13 czerwca 2021 r. przeżywaliśmy dwa srebrne jubileusze: kapłaństwa o. Michała Fuksy OSPPE oraz ślubów zakonnych s. Eleny Winczowskiej CSDP. Mszy Świętej przewodniczył Czcigodny Jubilat, współkoncelebransami byli: ks. kan. Stanisław Curzytek, ks. prał. Bronisław Futyma, ks. prał. Zenon Ruchlewicz oraz ks. prał. Wojciech Bukowiński. Homilię wygłosił proboszcz parafii ks. Tomasz Ruszel.

Na początku Mszy św. głos zabrali najmłodsi, recytując wiersze i składając życzenia Jubilatom. Do s. Eleny i o. Michała słowa w imieniu rady duszpasterskiej skierował pan Krzysztof Bednarczyk.

Módlmy się za Czcigodnych Jubilatów, aby Chrystus błogosławił Im na dalsze lata życia i udzielił łaski doskonałego wypełniania Woli Bożej.