Pożegnanie Księdza Proboszcza Stanisława Curzytka

Po 46 latach kapłaństwa i 11 latach posługi w naszej parafii, nadszedł dla ks. Stanisława Curzytka czas zasłużonego odpoczynku na kapłańskiej emeryturze. Podczas uroczystej sumy w niedzielę 11 sierpnia br. miało miejsce podziękowanie całej wspólnoty parafialnej księdzu proboszczowi za jego pracę pośród nas.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W tym roku w naszej parafii procesja z okazji Bożego Ciała udała się w kierunku Humnisk. Pierwszy ołtarz był u rodziny Beaty i Jana Futymów, kolejny u rodziny Urszuli i Adama Sobolaków, trzeci ołtarz u rodziny Agnieszki i Janusza Fuksów, natomiast ostatni przy drewnianym kościele.