Sześćdziesiąt dni po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Wspominamy wtedy ustanowienie Eucharystii przez Pana Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy.

Obchody tej uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem ulicami miast i wiosek do czterech ołtarzy.

(J 6,51)
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

fot. OSP Górki

fot. OSP Górki