żródło: Kancelaria Prezydenta RP

W 100-lecie Odzyskania Niepodległości o godz. 11:00 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, na której licznie zgromadzili się mieszkańcy Górek, poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej i Szkoły Podstawowej oraz druhowie z OSP w Górkach i OSP w Woli Góreckiej.

O godz. 12:00 – tak jak w całej Polsce zaśpiewano Hymn Polski oraz biły dzwony. Następnie uczniowie zaprezentowali akademię przygotowaną przez panie: Annę Dudek i Jolantę Jonarską, oprawę muzyczną przygotował pan Maciej Tymkiewicz.

Po zakończonych występach przemaszerowano pod krzyż i obelisk przygotowany dla upamiętnienia 100-lecia Odzyskania Niepodległości, który został odsłonięty przez pana Grzegorza Florka – Radnego Rady Miejskiej w Brzozowie, pana Grzegorza Ostrowskiego – Sołtysa Sołectwa Górki oraz przez pana Ireneusza Futymę – Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Górki. Następnie Ksiądz Proboszcz Stanisław Curzytek odmówił modlitwy oraz poświęcił krzyż i obelisk.

Kolejnym punktem było złożenie kwiatów i zniczy przez delegacje w składzie:

  • Grzegorz Florek – Radny Rady Miejskiej,
  • Ireneusz Futyma – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Górki oraz członkinie: Renata Florek i Dorota Florek,
  • Grzegorz Ostrowski – Sołtys Sołectwa Górki oraz członkowie Rady Sołeckiej: Adam Florek, Andrzej Florek, Mieczysław Szuba i Marian Cecuła,
  • Karol Stankiewicz – Dyrektor SP w Górkach oraz uczennice: Magdalena Piotrowska i Klaudia Zdybek,
  • dh Jacek Fiedyń – Prezes OSP w Górkach oraz druhny Anna Bania i Justyna Sokołowska,
  • dh Ryszard Stankiewicz – Prezes OSP w Woli Góreckiej oraz druhowie: Mirosław Kędra i Michał Pecka,
  • Grzegorz Konopka – Prezes LKS Górki oraz Krzysztof Sowa i Łukasz Stankiewicz,
  • Klaudia Matracka – Przewodnicząca Rady Rodziców SP w Górkach oraz Barbara Superson i Alicja Kowalczyk.

Pan Sołtys w swoim przemówieniu wyraził nadzieję, że pod tym krzyżem i obeliskiem społeczność Górek będzie się gromadzić dla upamiętnienia świąt państwowych w kolejnych latach, podziękował też osobom, które przyczyniły się do powstania tego miejsca pamięci oraz przedstawił plan rozwoju tego miejsca.

fot.: Jacek Oleniacz

Obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości w Górkach

Foto&video Jacek Oleniacz i Robert Matrackisłowa&muzyka dr. Monika Brewczak wyk. Zespół Soul Sanok

Opublikowany przez Sołectwo Górki Poniedziałek, 12 listopada 2018

Więcej zdjęć:

tutaj 

oraz tutaj